Skip to main content
search
0

§1 Organizator promocji

Organizatorem promocji w sklepie internetowym SAMUI SPA SKLEP Kamil Mielcarek z siedzibą przy ul. Piłsudskiego  11, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisany do CEIDG-u., o numerze NIP: 123 151 54 89, zwany dalej właścicielem sklepu.

§2 Czas trwania i miejsce promocji

 1. Promocja trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu.

§3 Zasady promocji

 1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją.

§4 Uczestnictwo w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być: Klient sklepu online SAMUI SPA, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie online SAMUI SPA. Osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację promocji w sklepie online SAMUI SPA.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest: dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.
 3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§5 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
  1) osobiście w Salonie,
  2) w formie pisemnej – listem wysłanym na adres: Samui-SPA Sklep, ul. Nad Seganką 3, 60-541 Poznań
  3) za pomocą poczty elektronicznej: info@samui-spa.pl lub info.w@samui-spa.pl lub konstancin@samui-spa.pl lub ursynow@samui-spa.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika pro- mocji oraz powód reklamacji.
 3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca – firma Samui-SPA Sklep.
 2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej sklepu http://samui-spa.pl/
Close Menu