Skip to main content
search
0

SPA SERVICE Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

Dotacja na kapitał obrotowy dla SPA SERVICE Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4

SPA SERVICE Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla SPA SERVICE Sp. z o.o.
Pokój zabiegowy przygotowany do wykonania masażu aromaterapeutycznego. Na łóżku umieszczone są bordowe ręczniki oraz złote sarongi. W środku położony kwiat Frangipani.

Cele i planowane efekty projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 56 232,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 56 232,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 1.07.2020 – 30.09.2020.

SPA SERVICE Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla SPA SERVICE Sp. z o.o.
Close Menu